Başlığı Yazdır
köşe yazarları modülünde hata
korsanuydu
Kaynağı İndir  Kod
Function eregi_replace() is deprecated Satır: 56Kaynağı İndir  Kod
  $isim=stripinput(trim(eregi_replace(" +", " ", urldecode($_GET['isim']))));
yaptığım işlem şu eregi kodu php den kaldırılmış daha önceki modüllerdede başıma geldi şunun la değiştirdim preg_replace ile ancak sonrada bu hata yı veriyor
Kaynağı İndir  Kod
preg_replace(): No ending delimiter '+' found Satır: 56


bu hatayı alıyorum yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

Kaynağı İndir  Kod
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright © 2002 - 2008 Nick Jones
| http://www.php-fu...
+---------------------------------------------------------+
| Köşe Yazıları Modülü 1.0
| kodlama: SoulSmasher © 2008
| web: http://www.soulsm...
| email:
+--------------------------------------------------------*/

include "../../maincore.php";
require_once THEMES."templates/admin_header.php";
//include INFUSIONS."koseyazilari/infusion_db.php";
include INFUSIONS."koseyazilari/koseyazilari_include.php";

if (file_exists(INFUSIONS."koseyazilari/locale/".$settings['locale'].".php")) {
   include_once INFUSIONS."koseyazilari/locale/".$settings['locale'].".php";
} else {
   include_once INFUSIONS."koseyazilari/locale/Turkish.php";
}

if (!checkrights("KY") || !defined("iAUTH") || $_GET['aid'] != iAUTH) { redirect("../../index.php"); }

$page=isset($_GET['page'])?$_GET['page']:1; //kısa değişken

if(!isNum($page) || $page<1 || $page>4) { redirect("../../index.php"); }

//SEO output handling
add_to_title($locale['kose_013']);
//SEO

//ana tablo
echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' align='center' style='text-align: center;' width='100%'>\n
<tr>\n
<td width='25%' style='text-align: center;'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&page=1'><strong>".$locale['kose_010']."</strong></a></td>\n
<td width='25%' style='text-align: center;'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&page=2'><strong>".$locale['kose_011']."</strong></a></td>\n
<td width='25%' style='text-align: center;'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&page=3'><strong>".$locale['kose_012']."</strong></a></td>\n
<td width='25%' style='text-align: center;'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&page=4'><strong>".$locale['kose_017']."</strong></a></td></tr>\n
<tr><td colspan='4'>";
//ana tablo

if($page==1) {
include LOCALE.LOCALESET."members.php"; //üye listesi için lazım :)
//SEO output handling
add_to_title($locale['kose_014']);
//SEO

opentable("<center><strong><big>".$locale['kose_010']."</big></strong></center>"); //page1  baş

//sorgular
if(isset($_GET['action'])) {

   if($_GET['action']=="yazaryap" && isset($_GET['id']) && isNum($_GET['id']) && isset($_GET['isim'])) {
   $isim=stripinput(trim(eregi_replace(" +", " ", urldecode($_GET['isim']))));
   $soul=mysql_query("UPDATE ".DB_USERS." SET user_yazar='1' WHERE user_id='".$_GET['id']."'");
   $soul=mysql_query("INSERT INTO ".DB_KOSEYAZILARI_YAZARLAR." (yazar_userid, yazar_isim) VALUES('".$_GET['id']."', '".$isim."')");
   echo "<div style='text-align: center; margin-bottom: 10px;'><strong>";
   echo $soul?$locale['kose_103']:$locale['kose_104'].mysql_error();
   echo "</strong></div>";
   
   } else if($_GET['action']=="yazarsil" && isset($_GET['id']) && isNum($_GET['id'])) {
   //2 parametre soksak url de (id=5&yid=7 gibi)  direkt ayrı alakasız şeyleri silecek, hatalı kombinasyonlar içine edecek, ondan sql sorgusu şart...
   $ysil=mysql_query("SELECT yazar_id FROM ".DB_KOSEYAZILARI_YAZARLAR." WHERE yazar_userid='".$_GET['id']."'");
      if (mysql_num_rows($ysil)) {
      $ysildata=mysql_fetch_array($ysil);
      $soul=mysql_query("UPDATE ".DB_USERS." SET user_yazar='0' WHERE user_id='".$_GET['id']."'");
      $soul=mysql_query("DELETE FROM ".DB_KOSEYAZILARI_YAZARLAR." WHERE yazar_userid='".$_GET['id']."'");
      $soul=mysql_query("DELETE FROM ".DB_KOSEYAZILARI_YAZILAR." WHERE yazi_yazarid='".$ysildata['yazar_id']."'");
      }
      echo "<div style='text-align: center; margin-bottom: 10px;'><strong>";
      if (mysql_num_rows($ysil)) {
      echo $soul?$locale['kose_105']:$locale['kose_106'].mysql_error();
      } else {
      echo $locale['kose_116'];
      }
   echo "</strong></div>";
   } else {
   redirect(BASEDIR."index.php");
   }

}
//sorgular bitti

opentable($locale['kose_110']);
echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' align='center' style='width: 60%'>";

//mevcut yazarları dizsin buradan  sora silicez
$soulquery1=dbquery("SELECT ".DB_USERS.".user_id, ".DB_USERS.".user_name, ".DB_KOSEYAZILARI_YAZARLAR.".yazar_id FROM ".DB_USERS.", ".DB_KOSEYAZILARI_YAZARLAR." WHERE ".DB_USERS.".user_status!='1' AND ".DB_USERS.".user_yazar='1' AND ".DB_KOSEYAZILARI_YAZARLAR.".yazar_userid=".DB_USERS.".user_id ORDER BY user_name ASC");
$sayi=0;
if(mysql_num_rows($soulquery1)) {
echo "<tr><td width='60%'>".$locale['kose_113']."</td>\n
<td width='40%'>".$locale['kose_114']."</td>\n
</tr>\n";
   while($souldata1=mysql_fetch_array($soulquery1)) {
   $cssclass=($sayi%2)?1:2;
   echo "<tr>\n
      <td width='60%' class='tbl".$cssclass."'><a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$souldata1['user_id']."'>".$souldata1['user_name']."</a> (<a href='".INFUSIONS."koseyazilari/yazar.php?id=".$souldata1['yazar_id']."'>".$locale['kose_115']."</a>)</td>\n
      <td width='40%' class='tbl".$cssclass."'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&action=yazarsil&id=".$souldata1['user_id']."'>".$locale['kose_111']."</a></td>\n
      </tr>\n";
   $sayi++;
   }
} else {
   echo "<tr><td style='text-align: center;' class='tbl1'>".$locale['kose_102']."</td></tr>\n";
}
echo "</table>\n";
closetable();

//ara çizgi
echo "<hr />\n";
//ara çizgi son


opentable($locale['kose_100']);
echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' align='center'><tr><td>\n";
//üyeleri dizsin buradan yazar yapacaz
/*$soulquery=dbquery("SELECT user_id, user_name FROM ".DB_USERS." WHERE user_status!='1' AND user_yazar='0' ORDER BY user_name ASC");
$sayi=0;
if (mysql_num_rows($soulquery)) {
echo "<tr><td width='60%'>".$locale['kose_217']."</td>\n
<td width='60%'>".$locale['kose_218']."</td></tr>\n";
while($souldata=dbarray($soulquery)) {
$cssclass=($sayi%2)?1:2;
echo "<tr>\n
   <td width='60%' class='tbl".$cssclass."'><a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$souldata['user_id']."' target='_blank'>".$souldata['user_name']."</a></td>\n
   <td width='40%' class='tbl".$cssclass."'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&action=yazaryap&id=".$souldata['user_id']."&isim=".urlencode($souldata['user_name'])."'>".$locale['kose_101']."</a></td>\n
   </tr>\n";
   $sayi++;
}

} else {
echo "<tr><td colspan='2' class='tbl1'>".$locale['kose_112']."</td></tr>\n";
} */

if (!isset($_GET['sortby']) || !preg_match("/^[0-9A-Z]$/", $_GET['sortby'])) { $_GET['sortby'] = "all"; }
   $orderby = ($_GET['sortby'] == "all" ? " WHERE user_yazar!='1'" : " WHERE user_yazar='1' AND user_name LIKE '".stripinput($_GET['sortby'])."%'");
   $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_USERS.$orderby."");
   $rows = dbrows($result);
   if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }
   if ($rows) {
      $i = 0;
      echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' style='margin: 0 auto;'>\n<tr>\n";
      echo "<td class='tbl2'><strong>".$locale['401']."</strong></td>\n";
      echo "<td class='tbl2'><strong>".$locale['405']."</strong></td>\n";
      echo "<td align='center' width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'><strong>".$locale['402']."</strong></td>\n";
      echo "</tr>\n";
      $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_USERS.$orderby." ORDER BY user_level DESC, user_name LIMIT ".$_GET['rowstart'].",20");
      while ($data = dbarray($result)) {
         $cell_color = ($i % 2 == 0 ? "tbl1" : "tbl2"); $i++;
         echo "<tr>\n<td class='$cell_color'>\n<a href='profile.php?lookup=".$data['user_id']."'>".$data['user_name']."</a>&nbsp;&middot;&nbsp;<a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&action=yazaryap&id=".$data['user_id']."&isim=".urlencode($data['user_name'])."'>".$locale['kose_101']."</a></td>\n";
         $groups = "";
         $user_groups = explode(".", $data['user_groups']);
         $j = 0;
         foreach ($user_groups as $key => $value) {
            if ($value) {
               $groups .= "<a href='profile.php?group_id=".$value."'>".getgroupname($value)."</a>".($j < count($user_groups)-1 ? ", " : "");
            }
            $j++;
         }
         echo "<td class='$cell_color'>\n".($groups ? $groups : ($data['user_level']==103 ? $locale['407'] : $locale['406']))."</td>\n";
         echo "<td align='center' width='1%' class='$cell_color' style='white-space:nowrap'>".getuserlevel($data['user_level'])."</td>\n</tr>";
      }
      echo "</table>\n";
   } else {
      echo "<center><br />\n".$locale['kose_112'].$_GET['sortby']."<br /><br />\n</center>\n";
   }
   $search = array(
      "A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O","P","Q","R",
      "S","T","U","V","W","X","Y","Z","0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"
   );
   echo "<hr />\n<table cellpadding='0' cellspacing='1' class='tbl-border center'>\n<tr>\n";
   echo "<td rowspan='2' class='tbl2'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&sortby=all'>".$locale['404']."</a></td>";
   for ($i = 0; $i < 36 != ""; $i++) {
      echo "<td align='center' class='tbl1'><div class='small'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&sortby=".$search[$i]."'>".$search[$i]."</a></div></td>";
      echo ($i == 17 ? "<td rowspan='2' class='tbl2'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&sortby=all'>".$locale['404']."</a></td>\n</tr>\n<tr>\n" : "\n");
   }
   echo "</tr>\n</table>\n";


closetable();

if ($rows > 20) { echo "<div align='center' style='width: 60%; margin-top:5px;'>".makepagenav($_GET['rowstart'], 20, $rows, 3, FUSION_SELF.$aidlink."&sortby=".$_GET['sortby']."&amp;")."</div>\n"; }

echo "</td></tr></table>";
closetable(); //page1 son

}

if ($page==2) { //sayfa2 = onaylanmamış yazılar bölümü

//SEO output handling
add_to_title($locale['kose_015']);
//SEO

//sayfa numaralandırması yazılar için
$miktar = 20; //sayfa başına gösterilecek  onaylı yazı miktarı
$rowstart=isset($_GET['rowstart'])?$_GET['rowstart']:0;
if (!isset($rowstart) || !isnum($rowstart)) { $rowstart = 0; }
//sayfa numaralandırması son

opentable("<center><strong><big>".$locale['kose_011']."</big></strong></center>"); //page 2 baş

if (isset($_GET['action'])) {
$action=cleanurl($_GET['action']);

   if($action=="onayla" && isset($_GET['id']) && isNum($_GET['id'])) {
   $onayquery=mysql_query("UPDATE ".DB_KOSEYAZILARI_YAZILAR." SET yazi_onay='1' WHERE yazi_id='".$_GET['id']."'");
   echo "<div style='text-align: center; margin-bottom: 10px;'>\n";
   echo $onayquery?$locale['kose_210']:$locale['kose_211'].mysql_error();
   echo "</div>\n";
   } else if ($action=="onaykaldir" && isset($_GET['id']) && isNum($_GET['id'])) {
   $onayquery=mysql_query("UPDATE ".DB_KOSEYAZILARI_YAZILAR." SET yazi_onay='0' WHERE yazi_id='".$_GET['id']."'");
   echo "<div style='text-align: center; margin-bottom: 10px;'>\n";
   echo $onayquery?$locale['kose_213']:$locale['kose_214'].mysql_error();
   echo "</div>\n";
   } else if ($action=="sil" && isset($_GET['id']) && isNum($_GET['id'])) {
   echo "<div style='text-align: center; margin-bottom: 10px;'>\n";
   $onayquery=mysql_query("DELETE FROM ".DB_KOSEYAZILARI_YAZILAR." WHERE yazi_id='".$_GET['id']."'");
   echo $onayquery?$locale['kose_215']:$locale['kose_216'].mysql_error();
   echo "</div>\n";
   } else {
   redirect("../../index.php");
   }
}

opentable("<center><big>".$locale['kose_226']."</big></center>");
echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='60%' style='margin: 0 auto;'>\n";
$soulonaysiz=mysql_query("SELECT yazi_id, yazi_baslik FROM ".DB_KOSEYAZILARI_YAZILAR." WHERE yazi_onay='0' ORDER BY yazi_id DESC");
if(mysql_num_rows($soulonaysiz)) {
echo "<tr><td width='60%' style='text-align: center;'>".$locale['kose_221']."</td>\n
   <td width='40%' style='text-align: center;'>".$locale['kose_222']."</td><tr>\n";
   $sayi=0;
   while($soulonaysizdata=mysql_fetch_array($soulonaysiz)) {
   $cssclass=($sayi%2)?1:2;
   echo "<tr><td width='60%' class='tbl".$cssclass."'><a href='".INFUSIONS."koseyazilari/yazi.php?id=".$soulonaysizdata['yazi_id']."' target='_blank'>".$soulonaysizdata['yazi_baslik']."</a></td>\n
   <td width='40%' class='tbl".$cssclass."'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&page=2&action=onayla&id=".$soulonaysizdata['yazi_id']."'>".$locale['kose_201']."</a> &middot; <a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&page=2&action=sil&id=".$soulonaysizdata['yazi_id']."'>".$locale['kose_224']."</a> &middot; <a href='".INFUSIONS."koseyazilari/yaz.php?duzenle=".$soulonaysizdata['yazi_id']."'>".$locale['kose_223']."</a></td></tr>\n";
   $sayi++;
   }
} else {
echo "<tr><td class='tbl1' align='center'>".$locale['kose_200']."</td></tr>\n";
}
echo "</table>\n";
closetable();

//ara çizgi
echo "<hr />\n";
//ara çizgi son

opentable("<center><big>".$locale['kose_227']."</big></center>");
echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' style='margin: 0px auto;' width='60%'>";
$soulonayli=mysql_query("SELECT yazi_id, yazi_baslik FROM ".DB_KOSEYAZILARI_YAZILAR." WHERE yazi_onay='1' ORDER BY yazi_id DESC LIMIT $rowstart,$miktar");
if(mysql_num_rows($soulonayli)) {

//sayfa numaralandırma için sayı lazım onu saydırıyoruz
$rows=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT yazi_id FROM ".DB_KOSEYAZILARI_YAZILAR." WHERE yazi_onay='1'"));
//sayfa numaralandıram için sayı lazım onu sayfırıyoruz

   echo "<tr><td width='60%' class='tbl' style='text-align: center;'>".$locale['kose_221']."</td>\n
   <td width='40%' class='tbl' style='text-align: center;'>".$locale['kose_222']."</td></tr>\n";
   $sayi=0;
   while($soulonaylidata=mysql_fetch_array($soulonayli)) {
   $cssclass=($sayi%2)?1:2;
   echo "<tr><td width='60%' class='tbl".$cssclass."'><a href='".INFUSIONS."koseyazilari/yazi.php?id=".$soulonaylidata['yazi_id']."' target='_blank'>".$soulonaylidata['yazi_baslik']."</a></td>\n
   <td width='40%' class='tbl".$cssclass."'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&page=2&action=onaykaldir&id=".$soulonaylidata['yazi_id']."'>".$locale['kose_219']."</a> &middot; <a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&page=2&action=sil&id=".$soulonaylidata['yazi_id']."'>".$locale['kose_202']."</a> &middot; <a href='".INFUSIONS."koseyazilari/yaz.php?duzenle=".$soulonaylidata['yazi_id']."'>".$locale['kose_220']."</a> &middot; <a href='".ADMIN."comments.php".$aidlink."&ctype=KY&cid=".$soulonaylidata['yazi_id']."'>".$locale['kose_225']."</a></td></tr>\n";
   $sayi++;
   }
} else {
echo "<tr><td class='tbl1' align='center'>".$locale['kose_212']."</td></tr>\n";
}
echo "</table>\n";

//sayfa navigation
if ($rows > $miktar) { echo "<div align='center' style='width: 60% margin-top:5px;'>\n".makepagenav($rowstart,$miktar,$rows,3,FUSION_SELF.$aidlink."&page=2&amp;")."\n</div>\n"; }
//sayfa navigation biter

closetable();

closetable(); //page 2 son
}

if ($page==3) { //sayfa3 = reklam kodu bölümü

//SEO output handling
add_to_title($locale['kose_016']);
//SEO

opentable("<center><strong><big>".$locale['kose_250']."</big></strong></center>"); //page 3 baş
$isim="";
$kod="";
$formedit=false; //aynı form aynı zamanda edit olacağı için önce false a eşdeğer olan değişkeni atamalıyız

if (isset($_POST['kaydet'])) {
   $isim=stripinput($_POST['isim']);
   $kod=addslashes($_POST['kod']);
   $reklamkaydet=mysql_query("INSERT INTO ".DB_KOSEYAZILARI_REKLAM." (reklam_isim, reklam_kod) VALUES ('".$isim."', '".$kod."')");
   echo "<div style='text-align: center; margin-bottom: 10px;'>";
   echo $reklamkaydet?$locale['kose_260']:$locale['kose_261'].mysql_error();
   echo "</div>";
   $kod=stripslashes($_POST['kod']); //şimdi edit alanında da düzgün yine
}

if (isset($_POST['duzenle'])) {
   $isim=stripinput($_POST['isim']);
   $kod=addslashes($_POST['kod']);
   $reklamguncel=mysql_query("UPDATE ".DB_KOSEYAZILARI_REKLAM." SET reklam_isim='".$isim."', reklam_kod='".$kod."' WHERE reklam_id='".$_POST['id']."'");
   echo "<div style='text-align: center; margin-bottom: 10px;'>";
   echo $reklamguncel?$locale['kose_265']:$locale['kose_266'].mysql_error();
   echo "</div>";
   $kod=stripslashes($_POST['kod']); //şimdi edit alanında da düzgün yine
}

$formaidekle=false;
if (isset($_GET['action'])) {
   if($_GET['action']=="reklamedit" && isset($_GET['id']) && isNum($_GET['id'])) {
   $formaidekle=true;
   $editquery=mysql_query("SELECT reklam_kod, reklam_isim FROM ".DB_KOSEYAZILARI_REKLAM." WHERE reklam_id='".$_GET['id']."'");
      if (mysql_num_rows($editquery)) {
      $formedit=true; //formun amacı değişiyor artık edit formu olacak
      $editdata=mysql_fetch_array($editquery);
      $isim=$editdata['reklam_isim'];
      $kod=stripslashes($editdata['reklam_kod']);
      }
   } else if($_GET['action']=="reklamsil" && isset($_GET['id']) && isNum($_GET['id'])) {
   $silquery=mysql_query("DELETE FROM ".DB_KOSEYAZILARI_REKLAM." WHERE reklam_id='".$_GET['id']."'");
   echo "<div style='text-align: center; margin-bottom: 10px;'>";
   echo $silquery?$locale['kose_262']:$locale['kose_263'].mysql_error();
   echo "</div>";
   } else {
   redirect("../../index.php");
   }
}

//editlerken de önizlemeye basabilir ondan bu daha aşaıda (action editin de altında), böylece her önizlemeye basıldığında textareada en güncel kod kalır
if (isset($_POST['onizle'])) {
   $isim=stripinput($_POST['isim']);
   $kod=$_POST['kod'];
   echo "<div style='text-align: center; margin-bottom: 10px;'>";
   echo $_POST['kod'];
   echo "</div>";
}

opentable($locale['kose_251']);
echo "<form name='reklam' method='post'>
<table cellpadding='0' cellspacing='0' style='margin: 0px auto;'>
<tr><td><input type='text' name='isim' value='".$isim."' class='textbox' style='width: 300px;' />
<tr><td><textarea cols='95' rows='10' name='kod' class='textbox'>".$kod."</textarea></td></tr>\n
<tr><td align='center'><input type='submit' name='onizle' value='".$locale['kose_252']."' class='button' />";
echo $formaidekle?"<input type='hidden' name='id' value='".$_GET['id']."'>":"";
echo "<input type='submit' name='".($formedit?"duzenle":"kaydet")."' value='".($formedit?$locale['kose_264']:$locale['kose_253'])."' class='button' /></td></tr>\n
</table></form>\n";
closetable();

//ara çizgi
echo "<hr />\n";
//ara çizgi

opentable($locale['kose_257']);
$reklamsorgu=mysql_query("SELECT reklam_isim, reklam_id FROM ".DB_KOSEYAZILARI_REKLAM." ORDER BY reklam_id ASC");
if(mysql_num_rows($reklamsorgu)) {
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='50%' style='margin: 0 auto;'>\n
   <tr><td width='50%'>".$locale['kose_255']."</td>\n
   <td width='50%'>".$locale['kose_256']."</td><tr>\n";
   while($reklamdata=mysql_fetch_array($reklamsorgu)) {
   echo "<tr><td width='50%'>".$reklamdata['reklam_isim']."</td>\n
   <td width='50'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&page=3&action=reklamedit&id=".$reklamdata['reklam_id']."'>".$locale['kose_258']."</a>\n &middot; <a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&page=3&action=reklamsil&id=".$reklamdata['reklam_id']."'>".$locale['kose_259']."</a></td></tr>\n";
   }
   echo "</table>";
} else {
echo "<div style='text-align: center; margin-bottom: 10px;'>".$locale['kose_254']."</div>";
}
closetable();

closetable();//page 3 son
}

if($page==4) {

//SEO output handling
add_to_title($locale['kose_018']);
//SEO

opentable("<center><strong><big>".$locale['kose_280']."</big></strong></center>"); //page 4 baş

if (isset($_GET['error'])) {
   if ($_GET['error']!=1) {
   redirect(FUSION_SELF.$aidlink."&page=4");
   } else {
   opentable("<center><strong>".$locale['kose_288']."</strong></center>");
   echo "<div style='text-align: center;'>".$locale['kose_289']."</div>\n";
   closetable();
   }
}

if(isset($_GET['islem'])) {
   if ($_GET['islem']=="ok") {
   echo "<div style='text-align: center; margin: 5px;'>\n";
   echo $locale['kose_290'];
   echo "</div>\n";
   } else {
   redirect(FUSION_SELF.$aidlink."&page=4");
   }
}

if (isset($_POST['ayar'])) {
$maxwidth=$_POST['maxwidth'];
$maxheight=$_POST['maxheight'];
$maxsize=$_POST['maxsize'];
$maxresimwidth=$_POST['maxresimwidth'];
$maxresimheight=$_POST['maxresimheight'];
$maxresimsize=$_POST['maxresimsize'];
$reklam=$_POST['reklam'];

if (!isNum($maxwidth) || !isNum($maxheight) || !isNum($maxsize) || $maxwidth<1 || $maxheight<1 || $maxsize<1 || !isNum($maxresimwidth) || !isNum($maxresimheight) || !isNum($maxresimsize) || $maxresimwidth<1 || $maxresimheight<1 || $maxresimsize<1) {
redirect(FUSION_SELF.$aidlink."&page=4&error=1");
}

$soul=mysql_query("UPDATE ".DB_KOSEYAZILARI_AYARLAR." SET ayar_maxwidth='".$maxwidth."', ayar_maxheight='".$maxheight."', ayar_maxsize='".$maxsize."', ayar_maxresimwidth='".$maxresimwidth."', ayar_maxresimheight='".$maxresimheight."', ayar_maxresimsize='".$maxresimsize."',  ayar_reklam='".$reklam."'");
if ($soul) {
redirect(FUSION_SELF.$aidlink."&page=4&islem=ok");
} else {
echo "<div style='text-align: center; margin: 5px;'>\n";
echo $locale['kose_291']."<br />".mysql_error();
echo "</div>\n";
}

}


echo "<form name 'ayar' method='post' action='".FUSION_SELF.$aidlink."&page=4&update=ok'>";
echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='60%' style='margin: 0 auto;'>\n";
echo "<tr>\n";
echo "<td width='50%'>".$locale['kose_281']."</td>\n";
echo "<td width='50%'><input type='text' name='maxwidth' value='".$ayar['ayar_maxwidth']."' maxlength='5' class='textbox' /></td>";
echo "</tr><tr>\n";
echo "<td width='50%'>".$locale['kose_282']."</td>\n";
echo "<td width='50%'><input type='text' name='maxheight' value='".$ayar['ayar_maxheight']."' maxlength='5' class='textbox' /></td>";
echo "</tr><tr>\n";
echo "<td width='50%'>".$locale['kose_283']."</td>\n";
echo "<td width='50%'><input type='text' name='maxsize' value='".$ayar['ayar_maxsize']."' maxlength='20' class='textbox' /></td>";
echo "</tr><tr>\n";
echo "<td width='50%'>".$locale['kose_292']."</td>\n";
echo "<td width='50%'><input type='text' name='maxresimwidth' value='".$ayar['ayar_maxresimwidth']."' maxlength='5' class='textbox' /></td>";
echo "</tr><tr>\n";
echo "<td width='50%'>".$locale['kose_293']."</td>\n";
echo "<td width='50%'><input type='text' name='maxresimheight' value='".$ayar['ayar_maxresimheight']."' maxlength='5' class='textbox' /></td>";
echo "</tr><tr>\n";
echo "<td width='50%'>".$locale['kose_294']."</td>\n";
echo "<td width='50%'><input type='text' name='maxresimsize' value='".$ayar['ayar_maxresimsize']."' maxlength='20' class='textbox' /></td>";
echo "</tr><tr>\n";
echo "<td width='50%'>".$locale['kose_284']."</td>\n";
echo "<td width='50%'>\n
<label for='".$locale['kose_285']."'>".$locale['kose_285']."<input id='".$locale['kose_285']."' type='radio' name='reklam' value='1' class='radio' ".($ayar['ayar_reklam'] == 1 ? " CHECKED" : "")."></label>\n
<label for='".$locale['kose_286']."'>".$locale['kose_286']."<input id='".$locale['kose_286']."' type='radio' name='reklam' value='0' class='radio' ".($ayar['ayar_reklam'] == 0 ? " CHECKED" : "")."></label>\n";
echo "</select></td>\n";
echo "</tr><tr>\n";
echo "<td colspan='2' align='center' width='100%'>\n<input type='submit' name='ayar' value='".$locale['kose_287']."' class='button'/></td>";
echo "</tr></table></form>\n";
closetable(); //page 4 son
}


//ana tablo sonu
echo "</td></tr></table>";

require_once THEMES."templates/footer.php";
?>


 
Google Adsence
23/10/2017 07:25


Reklam Botu

Mesaj: n^x
Katılım: Asla

IP: Yok  
KREKLAM
preg_replace(): No ending delimiter '+' found


Kaynağı İndir  Kod
$isim=stripinput(trim(str_replace(" +", " ", urldecode($_GET['isim']))));
şeklinde kullanınız...
ÇIRAK USTAYI SOLLAMAZSA SANAT ÖLÜR
HATALI SOLLARSA ÇIRAK ÖLÜR
http://www.krekla...
http://www.elli7.net
 
korsanuydu
Hay Allah razı olsun senden hocam bu sorunda tamam Smile hayırlı cumalar
 
Atlanılacak Forum: